Att engagera och motivera medarbetare

Att anställa personer är enkelt, det svåra är att hålla engagemanget uppe hos dem. Som företagsledare kan man främja motivation genom att se och bekräfta alla medarbetare, samt vikten av deras funktion i företaget. Det finns studier som visar att medarbetare är beredda att lägga mer energi på sina jobb om vissa villkor är uppfyllda. Till dessa hör bland annat att ha ett lagom stort ansvar, att kunna påverka den egna situationen, att arbetsuppgiften är viktig samt att man har en känsla av att man blir lyssnad till av såväl kollegor som chefer. Under medarbetarsamtal är dessa punkter därför viktiga att ta upp. Självklart är även miljön på arbetsplatsen avgörande. Man kan välja färger inomhus som förbättrar arbetsmiljön. Genom forskning har man exempelvis kunnat klargöra att orange associeras med positiva känslor medan lila associeras med kreativitet. Eftersom färger påverkar människor, troligtvis mer än vad många tror, så är det bra att anpassa kontorets inredning för att åstadkomma en engagerande arbetsplats.

Svartvit bild på arbetslag