Entreprenörskap i skolan

Svenskt näringsliv vill öka entreprenörskapet bland landets skolelever och ha mer entreprenörskap i skolan. De menar att det är bra att hjälpa eleverna att skapa visioner samtidigt som de lär sig om eget företagande. Det är också bra för de lokala företagen som på ett tidigt stadium har möjlighet att knyta sig an elever som är intresserade av just deras bransch. Entreprenörskap i skolan ska inte heller ställas emot undervisningen, utan vara en del av undervisningen menar Svenskt näringsliv. Hur kan man då arbeta rent konkret med entreprenörskap i skolan? Exempelvis genom att låta eleverna jobba med uppdrag som de har fått från företag, att låta olika företag komma till skolorna och föreläsa om sin bransch samt att satsa mer på prao och på praktik. Att det är viktigt att utveckla elevernas entreprenörskap tidigt håller Skolverket med om, det stärker både elevernas initiativförmåga och nyfikenhet. Nordiska ministerrådet har tagit fram en broschyr för lärare där de kan hitta information om hur man på ett enkelt sätt kan använda entreprenörskap i undervisningen. Idag är det ganska få skolor som arbetar med just entreprenörskap, men det finns många möjligheter och vinster om fler skolor skulle börja jobba med detta. Att främja entreprenörskap står till och med inskrivet i Skollagen, men vissa motståndare menar att det bara är “flum” som inte har i skolan att göra. Både från regeringen och näringslivet hörs röster som menar att entreprenörskap i skolan behövs eftersom Sverige måste få fram fler företagare. Många har viljan och flera bra idéer till ett företag, men saknar självförtroendet att ta steget att starta eget. Genom att redan i skolan lära sig hur man startar ett företag skulle man kunna bidra till att fler vågar satsa på att starta sin egen verksamhet.