Så funkar det med lön i enskild firma

Hur går det egentligen till när man tar ut lön från en enskild firma? Man kan säga att lön i enskild firma skiljer sig från en löntagares lön på flera sätt. Den enskilda företagaren tar inte ut ett visst belopp i lön på samma sätt som en arbetstagare. Lönen för enskilda företagare beräknas istället baserad på firmans vinst. Den påverkas således såväl av de intäkter som av utgifter som företaget har under verksamhetsåret. Motsvarigheten till sociala avgifter för den som driver en enskild firma kallas egenavgifter. Dessa består av allt från olika pensionsavgifter till sjukförsäkringsavgift. Egenavgiften är lite lägre för yngre personer och varierar också beroende på antal karensdagar. Som firmatecknare kan man välja att ha mellan 1, 14, 30, 60 och 90 dagars karenstid. Känner man sig frisk som en nötkärna kan man alltså välja en längre karenstid och på så sätt få en lägre sjukförsäkringsavgift. Som standard låg egenavgiften för lön i enskild firma, under beskattningsåret 2016, på 28,97 procent, medan arbetsgivaravgiften för löntagare ligger på 31,42 procent. Att som ung driva enskild firma kan tyckas svårt då regelverket kring företagandet kan verka krångligt, men som tur är finns hjälp att få. Karlstad kommun och Ung Företagsamhet hjälper unga som vill starta eget företag.

det-kan-vara-svart-att-berakna-sin-lon-i-enskild-firma